My Homepage

การเปรียบเทียบระบบประตูอัตโนมัติและประตูคู่มือ

วัตถุประสงค์ของhttp://www.jasontahinci.com/นี้คือเพื่อให้มีการเปรียบเทียบพื้นฐานของความแตกต่างในการทำงานที่ปลอดภัย และการใช้งานโดยอัตโนมัติและด้วยตนเองสภาพประตูทุกชนิดปัญหาพื้นฐานที่สุดในการกำหนดว่าประตูถือเป็นการทำงานอย่างปลอดภัยได้จะทำอย่างไรกับบริษัทออกแบบที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตของทุกเฉพาะประตูระบบ ประตูอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติชนิดหลายที่แพร่หลายทั่วโลกคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในการติดต่อกับบางรูปแบบของตนเองขับเคลื่อนประตูบนพื้นฐานทุกวัน การใช้กลุ่มของระบบ ประตูส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่คิดใส่ใจมากในส่วนของผู้ใช้ อัสสัมชัญเปิดเมื่อกระทบกับประตูที่ปิดกั้นเส้นทางของคุณมันก็จะเปิดเอง หรือคุณจะต้องผลักดันหรือดึงบนมือจับประตูที่จะได้รับผ่านไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะเข้าถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับประตูทุกประเภทโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ และการประเมินอย่างรวดเร็วของที่สุดพื้นฐานโดยทั่วไปได้ทันทีโดยผู้ใช้ปฏิกิริยาตรรกะแรกเมื่อใกล้ประตูที่คุณจะต้องเข้าไปในอาคารโดยผ่านช่องประตู ความคาดหวังของคุณที่ประตูนี้ให้โดยอัตโนมัติหรือไม่โดยอัตโนมัติ เพราะคุณได้เห็นชนิดนี้ของประตูในสถานที่อื่น ๆในชีวิตของคุณ คุณมีเก็บไว้ย่อยสติหน่วยความจำขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณจากก่อนหน้านี้เผชิญหน้ากับประตูที่ลักษณะบางอย่างของลักษณะที่ปรากฏมีแรงจูงใจความเป็นไปได้ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องประการที่สอง คุณสามารถตรวจสอบ และคาดหวังว่าประตูควรจะตอบสนองกับวิธีการของคุณ ถ้าไม่มีการดำเนินการอัตโนมัติที่ตรวจพบเมื่อคุณภายในไม่กี่ฟุตของประตู แล้วคุณให้รวดเร็ว กำหนดว่าประตูจะต้องมีการออกแรงทางกายภาพของคุณเพื่อใช้งานและย้ายผ่านมันเมื่อทั้งสองตัวเลือกเหล่านี้สองจะพิจารณาคุณเป็นผู้ใช้เข้าใจภาระหน้าที่ของคุณเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการคิวภาพบ่งบอกถึงประเภทของประตูภาพคิวที่มักจะพบว่าประตูไม่อัตโนมัติรวม ลูกบิดประตู มือจับ หรือตื่นตระหนกฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ ถ้าไม่มีป้ายบอกทิศทาง เช่น ผลักหรือดึงประตู ซึ่งโดยทั่วไปจะเพิ่มความเร็วที่ผู้ใช้สามารถกำหนดภาระหน้าที่ส่วนบุคคลสำหรับผ่านประตู ในทางกลับกัน ถ้าประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าใกล้มัน ที่เก็บสะสมความรู้ความจำทริกเกอร์สถานการณ์ในอดีตที่คุณได้เดินมาเปิดโดยไม่เคยได้สัมผัสประตูที่จะได้รับการเข้าถึงในทุกสถานการณ์ส่วนบุคคล การตัดสินใจขึ้นอยู่กับภาพประเด็นให้ผลในบางรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์กับประตูที่เราต้องผ่านไม่ว่าประตูอัตโนมัติ หรือกระตุ้นด้วยตนเอง ที่เราทุกคนคุ้นเคย ในบางส่วน คาดว่าบางพารามิเตอร์จะพบ พารามิเตอร์เหล่านั้นรวมถึงแนวคิดที่ทุกประตูที่เราใช้โดยทั่วไปในการซ่อมที่ดีและถูกต้องในการทำงาน คนส่วนใหญ่ใช้ประตูไม่ตระหนักถึงศักยภาพสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลจากการเสียประตูกรณีบาดเจ็บหลายคนจากองเสียระบบประตูทั้งอัตโนมัติและคู่มือพิมพ์ โดยทั่วไปจะรวมอยู่ในนี้ชื่อของกรณีบาดเจ็บส่วนบุคคลเรียกร้องตายผิดศีลธรรมที่ได้รับการสร้างโดยปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับประเภทต่างๆของระบบประตู แต่หลายครั้งที่ประตูได้รับบาดเจ็บเรียกร้องเป็นผลของการโต้ตอบกับผู้ใช้ไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย งานประตูบาดเจ็บ ประตูอัตโนมัติส่วนใหญ่ของการบาดเจ็บจากระบบประตูอัตโนมัติได้โดยตรงกับ และพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ถูกต้อง เงื่อนไขของประตูระบบ เหตุผลที่แพร่หลายมากที่สุดสำหรับการบาดเจ็บเหล่านี้คือการขาดการกำหนดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อย่างเชี่ยวชาญ และเจ้าของก็ประมาท การตัดสินใจที่จะไม่ตรวจสอบประตู การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับระบบประตูอัตโนมัติได้มักจะได้รับจากบางรูปแบบของการเชื่อมต่อการบูรณาการประสาทสัมผัส หรือต้องปรับประตูควบคุม อย่างไรก็ตามในประมาณของกรณีบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประตูอัตโนมัติผู้ใช้ของประตูเหล่านี้มีทั้งหมดรับผิดชอบสำหรับการบาดเจ็บของพวกเขา มีคนเดินเข้ามาซ่อมแผงประตูหมุนในขณะที่การสนทนาบนโทรศัพท์มือถือของพวกเขา พวกเขาได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนสังเกตผู้ใช้อื่น ๆ พวกเขาใช้หมุนช่อง หรือมีความอดทนที่จะรอเปิดของพวกเขาที่จะใช้ประตู ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้สูงอายุตกอยู่ในสะดุ้งการตอบสนองความกังวลหรือคาดว่าจะเป็นประตูบานเลื่อนระบบที่ไม่เคยติดต่อกับพวกเขา ผู้ใช้อื่นๆได้เปิดใช้งานสวิทช์ที่ติดกับประตูดำเนินการไม่ถูกต้อง และความโกรธ ความเร่าร้อน หรือขาดความเข้าใจไม่ถูกต้องดึงประตูที่ต้องเปิดในทิศทางตรงกันข้ามนำไปสู่การบาดเจ็บที่เป็นเพียงความผิดของผู้ใช้และไม่ได้เป็นข้อบกพร่องของอุปกรณ์ชนิดใดประตูอัตโนมัติหรือคู่มือประตูที่ปลอดภัยมันเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่าประเภทของประตูเป็นปลอดภัยที่สุด การสังเกต เป็นประตูพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีหลายตัวแปรอิสระในแต่ละกรณีว่าไม่มีแนวโน้มหรือทำซ้ำเฉพาะสาเหตุที่ชัดเจนใด ๆ การเปรียบเทียบสามารถทำประตูและประตูผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาประเมินโดยห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาได้พบหรือเกินมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำก่อนที่จะให้พวกเขาต่อสาธารณชน การทดสอบอิสระการละเมิดและทรมานอุปกรณ์เหล่านี้ไปยังจุดของความล้มเหลว และโดยทั่วไปจะไม่รับรองผลิตภัณฑ์ หรือรับออกแบบจนกว่าการทำงานมากเกินมาตรฐานขั้นต่ำได้รับชุดเฉพาะของความต้องการ การจัดวางสินค้า และสถานที่ตั้งของประตู ติดตั้ง ระบบประตู บางอย่างอาจให้ระดับที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพมากกว่าอีก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปมีโปรแกรมที่ให้ชนิดของประตูอัตโนมัติหรือคู่มือไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมาะสม และปลอดภัย หากเก็บไว้ในการซ่อมแซมที่เหมาะสม และรักษาต่อ บริษัทผู้ผลิตของ ถ้าประตูเป็นมาตรฐานสำหรับการทำงานและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมมาตรฐานในการออกแบบทั้งด้วยตนเองและโดยอัตโนมัติประตูเป็นทางเลือกที่ยอมรับได้สำหรับการใช้งานของประชาชนโดยทั่วไป ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติประตูไม่ได้รักษาอย่างถูกต้อง ทั้งของตัวเลือกเหล่านี้กลายเป็นที่อาจเป็นอันตรายความสะดวกสบายของทางในกรณีของการเปิดที่วัตถุหนักหรือยุ่งยากตรวจเคลื่อนผ่านช่องเปิดเช่น ในกล่องใหญ่เก็บสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติประตูที่ถูกต้องการทำงานอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า มันอาจเป็นไปได้ว่า ร้านจะได้รับประโยชน์จากอัตราที่ลดลงของความเสียหายที่จะถูกสร้างขึ้นโดยการชนกันของรถกับนอกประตูอัตโนมัติ และลูกค้าอาจจะรู้สึกว่า ช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นถ้าประตูเปิดให้พวกเขาได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ถ้าแบบอัตโนมัติความสะดวกสบายจะไม่เท่ากับการใช้ที่ปลอดภัยเมื่อใช้ประตูเป็นแหล่งเดียวของเข้าและออกได้ ยังไม่มีการศึกษาใด ๆที่จัดเก็บข้อมูลเชิงอุปถัมภ์ได้รับการลดลงเป็นผลมาจากการขาดระบบ ประตูอัตโนมัติ หรือจืดจาง ความสะดวกสบาย ประตูด้วยมือที่ยากที่จะใช้เนื่องจากขาดระบบอัตโนมัติไม่ได้ทำให้มันไม่ปลอดภัย ถ้ามันถูกผ่าตัด ดังนั้น จะไม่มีความประมาทในส่วนของการจัดการไม่เลือกที่จะติดตั้งประตูอัตโนมัติในสถานที่ที่มีอยู่อย่างถูกต้องคู่มือปฏิบัติการประตูระบบ ถ้าประตูคู่มือการเข้ากันได้กับมาตรฐาน ANSI ADA รหัสท้องถิ่นและความต้องการความปลอดภัยในชีวิต และเจ้าของอาคารได้พบความต้องการสำหรับมาตรฐานของการดูแลโฆษณาการตลาดบางองค์กรของผู้ผลิตแนะนำว่าประตูอัตโนมัติจะต้องผ่านประตูคู่มือ นี้เป็น แต่เพียงผู้เดียวในการส่งเสริมตนเอง ขององค์กร พวกเขาเป็นเพียงการพยายามที่จะเพิ่มประตูอัตโนมัติประตูวางผลิตภัณฑ์ในตลาด ดูเหมือนว่าโฆษณาให้ตัวเอง และเป็นหลักในการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกองค์กร คนที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการขายที่เพิ่มขึ้นของระบบ ประตูอัตโนมัติ โดยทั่วไปแสดงประโยชน์ใด ๆ เมื่อมันมาเพื่อเพิ่มการใช้งานที่ปลอดภัย